ویدئوی محصولات

دستگاه Pw1

شعاع کاوش 1300 متر با سیستم آنتنی فلزیاب پی دبلیو اس

دستگاه Pw2

حرفه ای ترین سیستم آنالیز خاک و زمین تا عمق 16 متر با قدرت تفکیک

دستگاه Pw3

دید همزمان از نماهای بالا و بغل و سه بعدی نمایش دقیق اسکن